Takto bude vyzerať nový parkovací dom Saratovská

1701

Vo štvrtok 1. júla zorganizoval magistrát hlavného mesta Bratislavy online verejné stretnutie k prezentácii zámeru výstavby parkovacieho domu na Saratovskej ulici. Hlavné mesto vybralo pre výstavbu parkovacieho domu mestské pozemky medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou na parkovisku pri chátrajúcej ubytovní ministerstva vnútra.

  • Dnes tu podľa prieskumov parkuje 129 áut, obsadenosť parkoviska cez deň je asi dve tretiny, počas noci je naplnené.
  • Hlavné mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu pre 202 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou, ktorá by zohľadňovala vzdialenosť od bytového domu.
  • Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene. Parkovací dom by mal podľa návrhov mesta zároveň pôsobiť ako hluková či smogová izolácia od Saratovskej ulice s električkovou traťou. Mesto v návrhu predstavilo možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by výrazne zmenili aktuálne prehrievaný betónový priestor.

Hlavné mesto spustilo aj anketu, odpovede v dotazníku zbiera do 31. júla 2021. V októbri tohto roku plánuje hlavné mesto vyhodnotenie ankety a podnetov, potom by malo začať s prípravou projektu. Po schvaľovacích procesoch hlavné mesto počíta s výstavbou parkovacieho domu, odhaduje ju v roku 2023.

Oficiálna webová stránka o plánovaných parkovacích domoch je https://bratislava.sk/sk/parkovacie-domy. Na tejto stránke nájdete záznam zo stretnutia, prezentáciu a anketu. Link priamo na anketu nájdete TU.

Zdroj: Dúbravka-mestská časť Bratislavy