Takto napreduje stavba cyklomosta Vysoká pri Morave – Marchegg

1195

Stavebné práce na projekte cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg sú už v plnom prúde. Pozrite si letecké zábery zo stavby.

Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Dĺžka mosta bude 270 metrov, šírka 4 metre a dokončený má byť do leta budúceho roka. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Vŕtaním mostových pilót vo štvrtok 22. apríla 2021 sa naplno rozbehli stavebné práce na projekte cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg. Konštrukcia bude zavesená na oceľových pilieroch. Návrh mosta je realizovaný ako 5-poľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2×25 m. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška 7 metrov.

Stavebné práce sa realizujú prevažne z rakúskej strany z dôvodu ochrany slovenskej chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na slovenskej strane sa bude realizovať násyp prístupovej rampy a predpolie. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého polroka 2022.

„Projekt okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podporí aj cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Taktiež pomôže vytváraniu nadnárodných partnerstiev a teda je odpoveďou na neustále sa meniacu diverzitu európskej spoločnosti,“ hovorí bratislavský župan Juraj Droba.

Podrobnosti o projekte nájdete v našom staršom článku TU.