Mestské lesy Bratislava ťažbu dreva prispôsobili zvýšenej návštevnosti lesoparku

2517

V roku 2020 skokovo narástol počet návštevníkov lesoparku. Peších turistov, bežcov či cyklistov pribudlo zhruba trojnásobne. Náročné obdobie zdôraznilo dôležitosť lesov pre kvalitu života v hlavnom meste.

Ročný prírastok dreva v mestských lesoch je približne 18 000m³, čo je aj teoretické maximum ťažby ak by sme sa lesy pozerali čisto z hospodárskeho hľadiska. Vzhľadom na dôležitý rekreačný rozmer je tento limit výrazne znížený na maximálny objem 5 000 m³. V roku 2020 sa zrealizovala ťažba dreva v objeme 3 023 m³ ( tzv. úmyselná ťažba) a spracovanie spadnutých stromov 794 m³ (tzv. náhodná, kalamitná ťažba). Spolu teda 3 817 m³. Jedná sa o najnižší vyťažený objem dreva v histórii našej organizácie.

Ako vidno z čísel, väčšina dreva ktoré v našom lese prirastie, v ňom aj zostáva. Takto to je už niekoľko posledných rokov. Mestské Lesy v Bratislave teda drevo ťažia, ale v porovnaní s minulosťou aj s okolitými subjektami, vo výrazne nižších objemoch.

infografika ťažba dreva 2020
infografika ťažba dreva vyvoj 2010 – 2020

Mestské lesy postupujú aj podľa platnej zonácie, ktorá vyčlenila polovicu územia našich lesov bez hospodárskej ťažby dreva, čo je väčší pomer ako v národných parkoch. V týchto Zónach Kľudu len spriechodňujú turistické a cyklistické trasy, kosia lúky a udržiavajú rekreačný mobiliár ako lavičky či altánky.

Na časti nášho územia mimo Zón Kľudu prebieha hospodárska činnosť a to výlučne prírode blízkym spôsobom – výberom konkrétnych stromov bez vytvárania holín. Netlačia na intenzitu ťažby a prioritou nie je finančný zisk. Zámerom je premena pôvodne monokultúrnych porastov na esteticky atraktívny vekovo a druhovo pestrý les.

Vďaka tomuto kombinovanému spôsobu bude možné v nasledujúcich desaťročiach sledovať postupné zmeny a vnímať rozdiely medzi lesmi, v ktorých človek nezasahuje a lesmi v ktorých hospodári uvážlivý lesník, s úmyslom zanechať za sebou odkaz o jeho vnímaní ideálu rekreačného lesa.

vyznačovanie ťažby s ochranármi

Matej Dobšovič, riaditeľ organizácie:

 „Vzhľadom na výrazne vyššiu návštevnosť počas pandémie bolo naším cieľom maximálne spríjemniť návštevníkom pobyt v lese. To sa týkalo aj citlivejšieho prístupu k ťažbe dreva, nakoľko lesné cesty sú zároveň turistickými a cyklistickými trasami, ktoré sme nechceli poškodiť. V prípade nepriaznivého počasia, kedy v podmáčanom teréne hrozilo poškodenie, sme ťažbu opakovane pozastavili.“

Marek Páva, zástupca riaditeľa:

Ťažbu dreva vyznačujú naši lesníci v spolupráci s ochranármi. Priamo v teréne tak zohľadňujeme rôzne pohľady na les a dopad ťažby na rekreáciu či ochranu prírody. Na Slovenské pomery sa jedná o jedinečnú a konštruktívnu spoluprácu s cieľom pristupovať k lesu čo najcitlivejšie“

Na stránke TU nájdete mapové vyznačenie miest, na ktorých prebiehala ťažba v roku 2020. Rovnako tam nájdete ucelené dáta o ťažbe, mapové vyznačenie Zón kľudu, či ťažbu z roku 2019. Mestské lesy v Bratislave tak prinášajú transparentný náhľad do spôsobu, akým hospodária v lesoch.

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Zdroj: TS Mestské lesy