Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Podať ju treba do 20. marca 2022

1293

Záujem o štúdium na župných stredných školách za posledné roky narástol. A to nielen o gymnáziá, ale vyšší počet prihlášok zaznamenali aj odborné školy. Aktuálne deviataci základných škôl stoja opäť pred dôležitým krokom. Vyberajú si strednú školu. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 školy umeleckého priemyslu.

“Deviataci zo základných škôl majú na našich školách v Bratislavskom kraji dostatok ponúkaných miest. Odborov na stredných školách v Bratislave a okolí, kde bol vlani počet prihlášok deviatakov väčší ako trojnásobok k počtu prijímaných žiakov, bolo takmer tridsať. Najväčší záujem bol na bilingválnych gymnáziách, ale aj na grafickom dizajne na ŠUP či v odbore zubný asistent na SZŠ na Záhradníckej,” priblížil župan Juraj Droba.

Prvé kolo prijímacích skúšok sa koná v dvoch termínoch:

Odbory bez talentových skúšok – prvý termín 2. 5. 2022, druhý termín 9.5.2022.

Odbory s talentovými skúškami – prvý termín 4.5.2022 (prípadne aj 5. a 6.5.2022), druhý termín 11.5.2022 (prípadne aj 12. a 13.5.2022).

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách sa bude konať v dvoch fázach. Overenie športového výkonu od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov a psychodiagnostické vyšetrenie 4. 5. 2022 (prípadne  aj 5. a 6. 5. 2022) v prvom termíne a 11.5.2022 (prípadne aj 12. a 13.5.2022) v druhom termíne. Druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadené miesta bude 21.6.2022. 

V aktuálnom prijímacom konaní na školský rok 2022/2023, ponúkajú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja možnosť štúdia pre 6690 žiakov. Prehľadný zoznam stredných škôl a ich jednotlivých odborov, ktoré BSK ponúka nájdete na stránke www.strednapremna.sk.