Tip na výlet v Malých Karpatoch: Navštívte Geopark Malé Karpaty

1003

Počasie praje návštevám prírody. V okolí Pezinka sa nachádza viacero pekných lokalít.

Navštívte Geopark Malé Karpaty Banský a prírodný skanzen Budúcnosť, kde aktuálne nájdete panelovú výstavu Živá a neživá príroda a kultúrne fenomény Malých Karpát. Priamo pri štôlni sa zoznámite so základnými typmi hornín. Oddýchnuť si a najesť sa môžete pri ohniskách, pri ktorých pribudli nové stoly.

Geoturistika a geoparky sú zaujímavým  trendom zahŕňajúcim spôsoby trávenia voľného času, rozvoj vzdelávacích a ekonomických aktivít, no primárnym cieľom je ochrana daného územia.

V roku 2000 vznikla Európska sieť geoparkov dohodou národných geoparkov z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska s cieľom zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparkov využívaním ich geologického dedičstva prostredníctvom rozvoja geoturistiky, ochrany geologickej diverzity, vzdelávania i  samotného presadzovania spoločných záujmov na medzinárodnej úrovni, založeného na holistickom prístupe k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme.

Zdroj: Geopark Malé Karpaty