Toto bol Záhorácky folklórny festival 2021

1067

Prvú prázdninovú sobotu sa v obci Závod konal  X. ročník kultúrneho podujatia –„ZÁVODSKÉ BEZCHLEBA HODY- Záhorácky folklórny festival“. Akcia, ktorú zastrešuje spolu s obcou aj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, sa tak ako aj po minulé roky niesla v znamení ľudovej hudby, spevu a tanca.

Od skorého rána až do neskorého večera sa na pódiu v centre obce predstavili poväčšine regionálne folklórne kolektívy reprezentujúce tradičný folklór Záhoria. 

Pocta pre  Dr. Janka Blaha

Hlavný program festivalu bol tentokrát venovaný skalickému rodákovi, prvému slovenskému opernému spevákovi a zberateľovi ľudových piesní Dr. Jankovi Blahovi. Práve tento významný umelec sa vo veľkej miere zaslúžil o uchovanie a tak trochu aj vzkriesenie množstva ľudových piesní, ktoré sa kedysi spievali na Záhorí. Z jeho spevníkov čerpajú pri tvorbe svojho repertoáru vo veľkej miere aj dievčatá – SPJEVULE ZE SKALICE. Na pódiu sa počas poobedia vystriedali s ďalšími mladými folkloristami ako LH Juránečka, LH Malá Juránečka, LH Kamarádzi a LH Vienok. Každý sa svojho vystúpenia zhostil  ako najlepšie vedel a v podaní  mladých ľudí tak ožívali melódie nielen známe, no častokrát i zabudnuté.

Zaujímavé bolo vypočuť si  rovnaké piesne interpretované  v rôznych verziách, čo tiež poukazuje na pôvab a rozmanitosť nášho folklóru. Azda najkrajší bol však záver hlavného programového bloku, keď si všetci účinkujúci spoločne zahrali a zaspievali veselú záhorácku pieseň „V Uníne scú vínko píci“. Na tvárach divákov bolo vidno spokojnosť a úsmevmi či poriadnym aplauzom sa veru nešetrilo.

V Závode nechýbali ani vzácni hostia

Do Závodu v ten deň zavítali aj osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj folklóru a folklorizmu Záhoria. Prvá z nich, charizmatická pani Helena Jurasovová, dcéra Dr. Janka Blaha a zakladateľka DFS Vienok z Bratislavy si len prednedávnom prevzala štátne ocenenie z rúk pani prezidentky. Návštevníkom i účinkujúcim sa prihovorila s obrovským entuziazmom a energie mala na rozdávanie. Až toľko, že z pódia  zaznela v jej podaní  krásna ľudová pieseň „Rozmarín zelený“.

Druhým vzácnym hosťom bola rovnako dáma, Závodská rodáčka, spisovateľka a zberateľka ľudových piesní pani Terézia Kvapilová. Mali ste vidieť ako jej hral úsmev na tvári a oči žiarili, keď z pódia v podaní mladých folkloristov zneli jej „Pjesničky ze Závodu“ vydané v zbierke piesní „Prez Závody je chodníček, za Závody kríž“. Rovnako i z jej príhovoru bola cítiť spokojnosť a radosť z vedomia, že to, čomu zasvätila časť svojho života má zmysel.

Aj takto sa udržiavajú kultúrne tradície regiónu

Tohtoročné Závodské bezchleba hody neboli len prehliadkou záhoráckeho folklóru. Boli aj skvelou ukážkou toho, ako sa zachovávajú naše ľudové tradície, ako tí starší odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti mládeži a deťom. 

Adriana Kopáčová, OZ Spjevule ze Skalice

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre