Ukážková škola prinesie do staromestských školských jedální viac ovocia a zeleniny, ale aj celkové povedomie o zdravom životnom štýle 

313

Staré Mesto v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola rozbieha jedinečný projekt, ktorý podporí zdravé stravovanie v staromestských základných a materských školách. Projekt Ukážková škola sa zameriava predovšetkým na implementáciu celoškolského prístupu k stravovaniu, počnúc od komunikácie témy zdravia na vyučovacích hodinách rôznych predmetov, po praktické zavádzanie zdravých alternatív v školských jedálňach, končiac vzdelávaním rodičov a komunít školy.

Lepšia strava v našich školských a predškolských zariadeniach. Tak znel sľub, ktorý sme si nástupom do úradu koncom roku 2022 dali a odvtedy robíme postupné a systematické kroky k tomu, aby sľubom neostal. Agenda staromestského úradu: dobrý servis a zlepšenie kvality života obyvateľov Starého Mesta, je síce komplexná téma, no práve školstvo a vzdelávanie sú tou kľúčovou oblasťou, kde má význam začať. Tu má význam investovať, neustále zlepšovať, tu uvidíme najväčší rozdiel,” hovorí Matej Vagač, starosta MČ Bratislava-Staré Mesto. 

Projekt otvára dôkladná a širokospektrálna analýza príslušnej školskej jedálne, následne bude prebiehať prieskum prostredníctvom dotazníkov medzi vybranými skupinami. Na základe výsledkov sa stanoví akčný plán postupných krokov, ktoré stravovanie v školách a škôlkach nasmerujú k zdravým a výživnejším alternatívam jedálničkov. 

Ukážková škola predstavuje súbor prednášok a workshopov pre žiačky a žiakov, pedagogický personál, zamestnancov a zamestnankyne školských jedálni, ale aj rodičov. Aktivity a témy budú rozdelené podľa potrieb a vekových preferencií spomínaných skupín. Mladšie deti sa oboznamujú s ovocím a zeleninou hravou formou, tvoria dúhu na tanieri, zameriavajú sa na sezónnosť jednotlivých druhov zeleniny a ovocia. V rámci praktickej časti budú tvoriť napríklad chutné a zdravé špízy. Pri starších deťoch sa lektori zamerajú na komplexnejšie informácie v oblasti zdravia, ktoré sa buduje predovšetkým prostredníctvom nutrične bohatej a vyváženej stravy. Prednášky budú venované  racionálnej výžive,  ale aj poruchám príjmu potravy, ktoré je, žiaľ, čoraz častejším fenoménom medzi tínedžermi.

„Generácia dnešných žiakov a žiačok prechádza ohrozením civilizačnými ochoreniami, náročným orientovaním sa v téme stravy a zdravia. Čísla o výskyte obezity sú nepriaznivé, pribúda viac potravinových alergií. Deti často odmietajú školskú stravu a to všetko vo veku, kedy by mali získať správne návyky do celého života. Vedenia škôl, pedagógovia, školské jedálne a rodičia majú veľkú zodpovednosť, aby žiakov a deti viedli zdravým smerom. Celoškolský prístup k stravovaniu je efektívnym návodom ako túto zmenu škola a jej zainteresované skupiny dosiahne,” dodáva riaditeľka Skutočne zdravej školy, Eva Blaho. 

Pedagógovia zároveň dostanú tipy a návody, ako tému a prístup k zdravému stravovaniu sprostredkovať deťom aj cez vyučovanie zdanlivo s témou nesúvisiacich predmetov v školskom rozvrhu.  V rámci dejepisu sa dá napríklad hovoriť o pôvode jednotlivých potravín a tak podobne. 

Rodičom budú ponúknuté workshopy ako pripravovať zdravé desiaty a tému racionálnej výživy preniesť aj do domáceho prostredia, zároveň komunity dostanú priestor a návody ako škole či škôlke pomôcť na ceste k zdravému životnému štýlu a jeho implementácie do tohto prostredia. 

Toto je len malý náčrt aktivít, ktoré v rámci projektu pripravila Skutočne zdravá škola o.z.. Projekt Ukážková škola rozbieha Staré Mesto v spolupráci so Skutočne zdravá škola o.z. na jar 2024 a bude trvať 2 roky. Pokryť by mal v dvoch cykloch všetky staromestské jedálne.

„Uvedomujeme si, že vyvážené stravovanie je jedným z kľúčových faktorov v prevencii viacerých ochorení, vrátane obezity. Budovanie zdravších stravovacích návykov u detí a ich vzdelávanie v tejto téme od najútlejšieho veku je jedným zo spôsobov, ako prispieť k zmene v tejto oblasti a z tohto dôvodu sme stali partnerom projektu. Už prostredníctvom rôznych aktivít podporujeme každý mesiac v snahách o zdravšie stravovanie viac ako 42 000 detí v základných a materských školách po celom Slovensku,“ hovorí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.. Práve Kaufland sa stal partnerom o.z. Skutočne zdravá škola pre ich aktivity v Starom Meste.

Do Ukážkovej školy sú aktuálne zapojené tri staromestské školy – ZŠ Vazovova, ZŠ Mudroňova a ZŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici a 9 materských škôlokv zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

„Každá moderná škola musí nevyhnutne zmeniť postoj k stravovaniu. Potreba vytvárania jedálneho lístka aj so zdravšími alternatívami je častou požiadavkou aj zo strany rodičov.  Pre nás ako samotnú školu v rámci fungovania školskej jedálne je veľmi aktuálna aj otázka plytvania potravinami, veríme, že aj pri jej riešení nám bude projekt nápomocný,” uzatvára riaditeľ ZŠ Mudroňova, Richard Savčinský.