Staré mesto sadí nové zdravé stromy, nahrádza nimi tie, ktoré už dožívajú

1758

Zeleň je pre pohodový a kvalitný život v meste kľúčová a prioritou Starého mesta je, aby zeleň v Starom Meste bola v dobrom zdravotnom stave. Pracovníci miestneho úradu v Starom Meste spolu s arboristami pravidelne kontrolujú zdravotný stav stromov na území mestskej časti. Ostatný pasport poukázal na potrebu výrobu niektorých druhov stromov v obľúbených parkoch v centre mesta.

Na Hviezdoslavovom námestí pracovníci nahradia jeden odumierajúci a dva odumreté javory za štyri zdravé húževnaté stromy rovnakého druhu. Na Jakubovom námestí sa aktuálne nachádza sedem javorov vo veľmi zlom zdravotnom stave. Staré mesto vysadí namiesto nich až jedenásť nových stromov – lipu solitér, dub štíhly kultivar do páru, stromoradia doplní o sedem kusov javorov poľných a dva červené javory.

„Veríme, že krásne a zdravé stromy budú tešiť všetkých návštevníkov zelených oáz v centre našej mestskej časti. Príďte si oddýchnuť na Hviezdoslavovo a Jakubovo námestie.“: vyjadrili sa zástupcovia Starého mesta.

Zdroj: Staremesto.sk