Unikátna cesta Malacky-Rohožník

2328

Cesta tretej triedy z Malaciek do Rohožníka bývala v bratislavskom samosprávnom kraji synonymom pre problémy. Nekvalitný povrch, veľa zákrut, veľa dopravných nehôd a nakoniec aj rozhodnutie o jednosmernej premávke spôsobilo, že cestu nemohli ľudia využívať tak, ako by sa dalo, keby bola v dobrom stave.

Zmodernizovaná cesta je oproti pôvodnej širšia, bezpečnejšia. Okrem dlhšej životnosti sa vyznačuje aj zvýšenou bezpečnosťou jazdy či nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu vozovky. Na vozovke sa nevytvárajú koľaje a viaceré nebezpečné zákruty boli vyrovnané. Pri vstupoch do obcí boli na ceste vybudované prvky spomalenia dopravy tzv. „spomaľovacie ostrovčeky“. Zároveň boli na ceste vybudované núdzové pruhy v oboch smeroch. Cesta Rohožník – Malacky je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom a kvalitatívne prevyšuje úroveň väčšiny ciest I. a II. triedy na Slovensku. Modernizácia sa týkala takmer 8 kilometrového úseku cesty, pričom okrem iného boli upravené šírkové parametre cesty z pôvodných šiestich na súčasnú hodnotu 9,5 metra ako aj úprava smerového vedenia cesty v rizikových úsekoch, čo prispeje k celkovému zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Projekt modernizácie sa začal v roku 2018 a dokončený bol v septembri 2019. Vďaka kvalitnému a modernému povrchu bude životnosť pri plnom zaťažení (vrátane kamiónovej dopravy) viac ako 30 rokov.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto kľúčového projektu, ako aj všetkým, ktorí svojou kvalitnou prácou prispeli k tomu, že je už cesta otvorená a slúži tak obyvateľom obcí, kraja, ale aj investorom prinášajúcim do regiónu pracovné príležitosti,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.

Výstavba bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizátorom bol Bratislavský samosprávny kraj.

Zdroj: BSK; www.partnerskadohoda.gov.sk

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu