Univerzitná knižnica v Bratislave získala medzinárodné prvenstvo v histórii slovenského i československého knihovníctva

818

Výsledky volieb do celosvetového riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions).

Univerzitná knižnica v Bratislave – najväčšia a najstaršia vedecká knižnica na Slovensku získala prvenstvo v histórii slovenského aj československého knihovníctva a zviditeľnila Ministerstvo kultúry SR vo svete prostredníctvom výsledkov volieb do celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board, najvýznamnejšej knihovníckej orgnizácie na svete – International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií.

V rámci nedávno prebiehajúcich celosvetových volieb do medzinárodných orgánov IFLA bola Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave, mnohými národnými knižnicami a knihovníckymi združeniami z viacerých kontinentov sveta oficiálne nominovaná medzi 12 kandidátov do celosvetového riadiaceho výboru IFLA a bola jedinou navrhnutou kandidátkou z krajín CEE a V4+.

Napriek tomu, že do celosvetového výboru IFLA sa na základe výsledkov volieb mohlo spolu dostať len 5 úspešných kandidátov, aj samotná nominácia zástupcu Univerzitnej knižnice v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR medzi dvanástimi navrhnutými z celého sveta bolo už v tejto fáze medzinárodným úspechom.

Výsledky volieb do medzinárodných orgánov IFLA na volebné obdobie 2023 – 2025 už v úvode mája 2023 oficiálne zverejnilo ústredie IFLA Headquarters v Haagu a boli zverejnené na: www.ifla.org

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silvia Stasselová získala podporu a dôveru zástupcov knižníc a knihovníckej profesie zo všetkých kontinentov sveta a bola  úspešne zvolená za členku celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board – ako prvá knihovníčka v celej histórii slovenského aj československého knihovníctva.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky