Univerzity rozhodujú o výučbe v letnom semestri

1025

Univerzity budú v najbližších dňoch rozhodovať o režime výučby v letnom semestri. Zhodujú sa na tom, že budú postupovať podľa nariadení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a ministerstva školstva za dodržania protiepidemických opatrení platných v čase začiatku semestra.

V rámci prezenčnej výučby by Prešovská univerzita v Prešove uprednostnila OTP režim. „Na tento režim máme nastavené aj kontrolné mechanizmy,“ uviedla hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Riadiť sa však budú rozhodnutím vlády SR a platnými vyhláškami hlavného hygienika.

„Letný semester sa začne v polovici februára a vzhľadom na dynamiku epidemickej situácie, s ktorou sme konfrontovaní, je teraz predčasné určovať alebo len odhadovať režim, v ktorom budeme vyučovať,“ povedal rektor Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik. Na takúto otázku bude vedenie univerzity podľa jeho slov pripravené odpovedať na začiatku februára.

Aj najväčšia slovenská univerzita – Univerzita Komenského v Bratislave pozorne sleduje epidemickú situáciu. „K režimu v letnom semestri sa konkrétnejšie vyjadríme po rokovaní Permanentného krízového štábu UK a Krízového štábu UK koncom januára,“ spresnila hovorkyňa univerzity Lenka Miller.

Z návrhu opatrení proti šíreniu variantu omikron, ktoré schválila vláda uplynulý týždeň, vyplýva, že na vysokých školách by sa prezenčne malo vyučovať v OP režime. Slovenská technická univerzita v Bratislave uviedla, že aktuálne nastavenie režimu OP by sa v podmienkach univerzity uplatňovalo veľmi komplikovane. „Ako technická univerzita máme v rámci študijných programov množstvo praktických cvičení v laboratóriách, preto je žiaduca minimálne hybridná výučba s aspoň čiastočnou prítomnosťou študentov. Univerzita však nedisponuje kapacitami na oddelenú prezenčnú výučbu študentov, ktorí spĺňajú kritériá OP, a dištančnú pre nezaočkovaných,“ povedal hovorca STU Juraj Rybanský. STU bude preto navrhovať úpravu nastavenia režimu pandemických opatrení, optimálne návrat k semaforu uplatňovanému v prvej časti zimného semestra.

Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave uviedol, že o režime v letnom semestri na univerzite sa bude rozhodovať v nasledujúcich dňoch, pričom sa rozhodne podľa vývoja situácie. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling uplynulý týždeň uviedol, že nevidí žiaden dôvod, aby boli vysoké školy na online vzdelávaní. „Moje odporúčanie je, aby boli študenti prezenčne v školách,“ povedal.

Zdroj: TASR