Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Medzi hlavné aktivity strediska patrí predovšetkým oblasť záujmovo-umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky). Plní odbornú metodickú a koordinačnú činnosť pre iné kultúrne zariadenia v kraj, pre najširšiu verejnosť organizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, venuje sa výstavnej a edičnej činnosti a tvorbe krajských databáz a dokumentácií. Momentálne je MOS zapojená do cezhraničného projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií – Heritage SK-AT, ktorého súčasťou okrem iného je aj rekonštrukcia sídelnej budovy.viac o projekte

Kontakt

Riaditeľ: Ing. et Mgr. art. Roman Maroš (poverený vedením)

Adresa: Horná 20, 900 01 Modra

Web: https://www.moska.sk/

Kalendár podujatí

Aktuálne články

Veľkonočné inšpirácie v Modre. V sobotu 23. marca 2024 v modranskom kaštieli

0
Tešíme sa na vás v čase od 13:00-18:00 na nádvorí kaštieľa v Modre. Pre malých aj veľkých budú pripravené kreatívne dielničky na výrobu korbáčov a kraslíc, ktoré neskôr môžu zdobiť váš veľkonočný stôl. Program pre...
Zelené srdce modranského kaštieľa dostáva novú "zelenú"

Bratislavská župa revitalizuje záhradu v modranskom kaštieli

0
Kedysi spustnutá záhrada pri kaštieli v Modre ožije. Práce na jej revitalizácii sú už v plnom prúde. „V roku 2022 sme verejnosti sprístupnili nádherný zrekonštruovaný kaštieľ v Modre, v ktorom bude pôsobiť unikátne kultúrno-kreatívne centrum pre celý malokarpatský región....
Letná atmosféra v Modre dostáva nový nádych, a to vďaka rekonštrukcii nádvoria kaštieľa, ktoré osvetové stredisko využíva naplno

Posledná príležitosť vychutnať si Letné premietačky pod platanom

0
Letná atmosféra v Modre dostáva nový nádych, a to vďaka rekonštrukcii nádvoria kaštieľa, ktoré osvetové stredisko využíva naplno. Počas júla majú obyvatelia Modry a návštevníci mesta jedinečnú príležitosť vychutnať si netradičné "letné premietačky pod...