Moderné sociálno-kultúrno-vzdelávacie centrum Bratislavského samosprávneho kraja "Patrónka"

Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí uznesením č. 317/2020 schválilo zámer vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra Bratislavského samosprávneho kraja v areáli Patrónky. BSK je vlastníkom pozemkov a stavieb na tomto území a momentálne sú v správe Zariadenia sociálnych služieb ROSA. Územie Patrónky a jej okolie bolo významnou industriálnou štvrťou Bratislavy (Westend – Západ). Jeho dominantou bola továreň na výrobu patrónov a k továrni patrila aj robotnícka kolónia. Neskôr pribudla Štátna ľudová škola. Po presunutí vojenskej výroby bola časť areálu využívaná na sociálne a zdravotné účely (Ústav pre mrzáčikov). Tento priestor má však aj svoju temnú históriu viažucu sa k udalostiam z roku 1942, kedy tu bolo zriadene koncentračné stredisko pre Židov do Osvienčimu. V súčasnosti je areál funkčne nesúrodý. Jeho súčasťou sú rôznorodé objekty v správe verejných ako aj súkromnými subjektov. Väčšina budov a plôch vykazujú známky modernizačné ho dlhu. V novo vznikajúcom koncepte sa spoja viacerí partneri, ktorí spoločnou snahou povznesú areál Patrónky na vytvoria spoločne moderné sociálno-kultúrno-vzdelávacie centrum BSK, ktoré bude poskytovať adresné služby na základe individuálnych potrieb užívateľov v dlhodobo udržateľnom areáli a v partnerskej spolupráci. Partneri projektu: BSK, Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Design factory o.z., Cambridge International Communications s.r.o,

Kontakt

Adresa: Dúbravská cesta 1802/1, 841 04 Bratislava

Kalendár podujatí

Aktuálne články

Zdroj: Google maps

Hlavné mesto začalo s opravou dlažby a žľabov na Patrónke

0
Hlavné mesto začalo s opravou dlažby a výmenou odtokových žľabov v podchode na Patrónke. Predpokladané ukončenie prác je 31. januára. Oprava žľabov spočíva v odstránení poškodených starých odtokových žľabov a následnej výmene za nové v...

Župan Droba: Tragické osudy dejín nesmú upadnúť do zabudnutia. Sú naším mementom

0
Dnes je to presne 80 rokov, odkedy bolo z nášho územia deportovaných asi tisíc židovských žien a dievčat. Táto smutná história sa viaže aj k bratislavskej Patrónke. Na tomto mieste, v areáli Domova sociálnych služieb...

Toto sa nám podarilo v roku 2021

0
„Tento rok bol pre župu náročný. Aj keď naše životy stále ovplyvňuje boj proti pandémii, som presvedčený o tom, že rozvoj kraja nesmie zastať. Preto sme naplno oprášili rozbehnuté projekty a dokonca sme sa...
Prejsť na obsah