Župan Droba: Tragické osudy dejín nesmú upadnúť do zabudnutia. Sú naším mementom

1104
Župan Juraj Droba.

Dnes je to presne 80 rokov, odkedy bolo z nášho územia deportovaných asi tisíc židovských žien a dievčat. Táto smutná história sa viaže aj k bratislavskej Patrónke. Na tomto mieste, v areáli Domova sociálnych služieb ROSA, sme si pietnou spomienkou uctili obete. Súčasťou podujatia bolo symbolické poklepanie základného kameňa Pamätníka obetiam Holokaustu. 

„Pietnou spomienkou sme si pripomenuli hrôzy minulosti. Musíme urobiť všetko preto, aby sa v žiadnej podobe nezopakovali. Tragické osudy miliónov Židov v Európe, vrátane Slovenska, by nemali nikdy upadnúť do zabudnutia a mali by sme si ich neustále pripomínať ako memento, kam až môže zájsť totalitná ideológia a ľudská nenávisť. Aby sme na túto udalosť nikdy nezabudli, vybuduje župa na tomto mieste pamätník obetiam holokaustu, ktorého podoba vzišla zo spolupráce s našou Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Jej autormi sú mladí talentovaní ľudia,“ apeloval Juraj Droba, predseda BSK. 

Podujatia sa zúčastnil hlavný rabín Židovskej náboženskej obce Bratislava Baruch Myers, v ktorého podaní zaznela liturgická židovská pieseň. Prítomní boli aj zástupcovia židovskej obce na Slovensku. Súčasťou pietnej spomienky bolo symbolické čítanie mien obetí i deportovaných do koncentračných táborov, ako aj smútiaca modlitba za mŕtvych – Kadiš. 

Od vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska, zo železničnej stanice v Poprade, v ktorom deportovali takmer 1.000 žien a dievčat z územia Šarišsko-zemplínskej a Tatranskej župy uplynulo v piatok 25. marca presne 80 rokov. Práve na Patrónke v marci 1942, už počas prípravy deportácií, režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany zriadil jedno z piatich slovenských koncentračných stredísk pre Židov. Tak sa volali narýchlo vytvorené koncentračné tábory. Tieto tábory mali slúžiť na sústreďovanie privážaných Židov a ich zaraďovanie do transportov. Presne tento účel malo aj Koncentračné stredisko Bratislava-Patrónka, ktorému velil Imrich Vašina. 

Už 27. marca 1942 okolo 16:00 hodiny, teda len dva dni po odchode prvého transportu so židovskými ženami z Popradu, odišiel prvý transport so 703 ženami a dievčatami zostavený v bratislavskej Patrónke. O tri hodiny neskôr bol vypravený prvý transport z Bratislavy, zo železničnej stanice Lamač. Rovnako ako popradský transport, smeroval do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz, vo vtedy okupovanom Poľsku, kde väčšinu z nich čakalo utrpenie a hrozná smrť. Začali sa tak deportácie spolu viac ako 70.000 Židov z vtedajšieho Slovenska. Z Koncentračného strediska Patrónka bolo deportovaných 7 800 Židov.