Ústne maturity nebudú v klasickej podobe

2986

Ústne maturity sa pre situáciu s novým koronavírusom v tomto školskom roku neuskutočnia v klasickej podobe.

Maturitné vysvedčenie vznikne spriemerovaním predošlých známok z predmetov, postup zverejní ministerstvo školstva. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Klasickú maturitu absolvujú iba študenti, ktorí s daným postupom nebudú súhlasiť. Pri osemročných gymnáziách sa budú rátať známky od piateho ročníka. Tento školský rok maturuje 41-tisíc študentov,“ uviedla agentúra TASR.

Bratislavský samosprávny kraj rešpektuje nariadenie Ministerstva školstva SR týkajúce sa maturít, ktoré sa pre epidemiologickú situáciu s koronavírusom v aktuálnom školskom roku neuskutočnia. Stredné školy, ktorých je Bratislavský samosprávny kraj zriaďovateľom, sú pripravené aplikovať nové podmienky podľa usmernenia a postupu zverejneného Ministerstvom školstva.

Realizácia internej časti maturitnej skúšky administratívnym spôsobom sa vzťahuje na všetky typy stredných škôl. Predmety, ktoré sa započítavajú do výslednej známky do 07. mája určí riaditeľ školy. Aritmetický priemer sa pritom zaokrúhli na celé číslo nasledovne: priemer 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3 a priemer 4,5 na 4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete budú kontrolovať dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája.

Škola musí oznámiť žiakovi výsledné známky do 12. mája. Následne žiak povie, či s daným postupom súhlasí. Ak nie, absolvuje klasickú maturitu – buď dištančne cez videohovor alebo prezenčne za sprísnených hygienických opatrení.

Tieto klasické maturity by sa potom mali konať od 25. mája do 13. júna, čím sa zabezpečí rozptyl žiakov. Maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu bude možné zrušiť do 7. mája. Ak ju žiak nezruší, vykoná ju pred komisiou.

Vyučovanie pre posledné ročníky sa končí 7. mája, dokedy musí byť vystavené aj vysvedčenie. Spolu s maturitným vysvedčením ho škola vydá najneskôr 30. júna.

V rámci opatrenia ministerstvo školstva prihliada aj na žiakov, ktorí robia opravné maturitné skúšky ešte za minulý školský rok, je to u nás približne 300 študentov. Písomné maturity vykonajú v termíne od 3. do 8. septembra a ústne maturity spolu s ostatnými od 25. mája do 13. júna.

Ministerstvo stanovuje termíny aj na komisionálne skúšky – teda opravné skúšky pre žiakov, ktorí neprospeli alebo vynechali hodiny. Všetky stredné školy ich majú vykonať do 7. mája.