Už ste videli budovu Rozhlasu bez megaboardu?

946

V decembri sa Metropolitný inštitút Bratislavy pýtal, ako by vyzeral priestor pri Rozhlase bez reklamy a digitálne odstránili vizuálny smog v rôznych lokalitách, napríklad aj na Mýtnej ulici pri budove Rozhlasu. https://mib.sk/vizualny-smog/

Vďaka dohode mesta s prevádzkovateľom reklamy sa odstraňuje 696 reklamných plôch z pozemkov mesta. Je to dôležitý krok k prevzatiu kontroly nad kvalitou verejných priestranstiev, kde si vytvoríme pozitívny vzťah k nášmu mestu.

Zoznam a rozmiestnenie reklamných plôch prevádzkovateľa určených na odstránenie si môžete pozrieť na priloženej mape https://magba.maps.arcgis.com/…/webappviewer/index.html….

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk