Už v pondelok sa uvoľnia opatrenia. Menia sa podmienky nosenia rúška a mení sa aj režim na hraniciach

1948

Vzhľadom na stále sa zlepšujúcu epidemiologickú situáciu sa od pondelka 19. apríla výrazne uvoľnia opatrenia.

Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény sa od pondelka 19. 4. upravia. Zmenu opatrení v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou spresnil Úrad verejného zdravotníctva SR v novom znení vyhlášky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

  • Osoby, ktoré od pondelka od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény v prípade, že absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podmienkou je, aby od očkovania mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napríklad AstraZeneca) viac ako štyri týždne od podania prvej dávky.
  • Osoby prichádzajúce z týchto krajín nebudú musieť ísť do karantény ani vtedy, ak prekonali ochorenie COVID-19 a boli zaočkované do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky.
  • Do karantény nebudú musieť ísť ani tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Preukázať bude tieto skutočnosti potrebné napríklad dokladom o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške či potvrdením o očkovaní.
  • Automatická výnimka z karantény bude platiť aj pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko pre uzavretie manželstva alebo pohreb blízkej osoby. Budú to musieť preukázať. Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, potrebný bude negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

Vyhláškou sa má tiež zrušiť možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády. Miesto toho sa v nej mali definovať najčastejšie prípady, keď sa o takéto výnimky žiadalo. Vo vybraných prípadoch budú musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Individuálne výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím 16. mája.

Otvárajú sa aj obchody, služby a kostoly

Otvoria sa všetky obchody, služby a kostoly pod podmienkou dodržania 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Zároveň bude potrebné mať platný negatívny test na COVID-19. Za rovnakých podmienok budú otvorené aj zoologické záhrady, múzeá a botanické záhrady. S negatívnym testom už bude možné ísť aj mimo okres.

Rovnako sa bude dať športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí. Fungovať môžu aj hotely a penzióny, ale bez otvorenia svojich reštaurácií.

Rúška

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil vyhlášku, podľa ktorej sa zmierňujú podmienky prekrytia horných dýchacích ciest vo vybraných situáciách.

  • Ôsmaci a deviataci, ktorí sa vracajú v pondelok 19. apríla 2021 k prezenčnej forme vyučovania, mali pôvodne zasadnúť do lavíc v respirátoroch. Došlo však k prehodnoteniu situácie a s účinnosťou od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť druhostupniari v interiéri školy vymeniť respirátor za rúško.
  • Okrem žiakov sa zmeny dotknú aj pedagogických a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.
  • V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.
  • Zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu.
  • Zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR; TASR; Foto: Alena Cehláriková Záleská