Uznanie za 1. virtuálny školský veľtrh Obchodnej akadémie Nevädzová

926

V rámci predmetu Podnikateľské zručnosti žiaci Obchodnej akadémie, Nevädzová 3, Bratislava prezentujú svoju prácu vo fiktívnych firmách, ktoré si vedú celý školský rok, na školskom veľtrhu cvičných firiem. Tento školský rok sa kvôli prerušenému vyučovaniu tento veľtrh konal online formou ako 1. virtuálny školský veľtrh – linky na hlasovanie:

Reklamné videospoty: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwm00NvruvboWSl3OG4P4fVEsm3yEcM96FFrPktytVb2g7yw/viewform

Najlepší slogan a vizitka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFoeyUVV_deP4GKwfNI9vHwhJFjHCaJ4Fx4HsmDEYxokkr-w/viewform

Katalógyhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-INPpbZeEl20njB4yGvB_Sd-7bVlwy8cTneJYRb5WB8f1wQ/viewform

Hlasovania sa zúčastnili ako žiaci a široká verejnosť cez Facebook stránku školy, tak aj odborná porota zložená z učiteľov školy, ale aj porotcov z českej centrály CEFIF, zo svetového združenia CF EUROPEN PEN International, zo ŠIOV-u (Gabriela Horecká, vedúca odboru finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem) a NHF EU (doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.), ktorí škole vyslovili uznanie za realizáciu tohto veľtrhu:

Srdečne Vám chcem poďakovať, že ste pripravili veľmi kvalitné podujatie s názvom 1. virtuálny školský veľtrh cvičných firiem OA Nevädzova  v Bratislave.  Do hodnotenia ONLINE súťaží cvičných firiem sme sa zapojili aj my zo Slovenského centra cvičných firiem.

Veľmi vysoko hodnotím, že ste zvolili online formu hodnotenia širokou verejnosťou cez FB a na druhej strane online hodnotenie odborníkmi v podnikateľskom vzdelávaní, čo umožnilo zapojiť do hodnotenia aj partnerov cvičných firiem z českej centrály CEFIF z Prahy ako aj zo svetového združenia CF EUROPEN PEN International z Essenu. Je to super.

 Pripravili ste zaujímavé podujatie  a my zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania z odboru FG a Slovenské centrum cvičných firiem si už vieme predstaviť online aj celoslovenský medzinárodný veľtrh. Čo to sme sa za polrok prevádzky online výučby naučili, takže to určite spolu zvládneme. Má to aj svoje výhody. 

Budeme veľmi radi, keď prijmete našu ponuku na spoluprácu a pomôžete nám pri príprave a realizácii prvého ONLINE Medzinárodného Veľtrhu cvičných  firiem Slovenska v novembri 2020.

 Ešte raz chcem vyzdvihnúť a pochváliť  1. virtuálny školský veľtrh CF, ktorý bol pre nás veľkým obohatením a prínosom.