V Bratislavskom kraji je veľký nedostatok učiteľov odborných predmetov, matematiky či fyziky

674

V Bratislavskom samosprávnom kraji je veľký nedostatok učiteľov odborných predmetov, matematikárov, fyzikárov, informatikov a učiteľov cudzích jazykov. V pôsobnosti BSK sú prevažne stredné školy. Preto kraj nedisponuje informáciami o chýbajúcich učiteľoch v materských školách a na prvom stupni základných škôl.

Nakoľko sú uchádzači o pozície učiteľov väčšinou z iných regiónov Slovenska, snažíme sa ich získať ponukou možnosti ubytovania v našich internátoch a ponúkame tiež ďalšie benefity,“ uviedol župan Juraj Droba s tým, že ide napríklad o preplácanie mimovyučovacej činnosti, možnosť jazykového vzdelávania, príplatok k adaptačnému vzdelávaniu i preplácanie doplňujúceho pedagogického štúdia.

Na portáli edujobs.sk, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo napríklad 27. júna voľných 923 voľných miest, z toho 433 práve v Bratislavskom kraji. O pár dní neskôr, teda v piatok dopoludnia, bolo zverejnených už 962 voľných miest, z toho 462 v Bratislavskom kraji. Najviac ponúk bolo celoslovensky zverejnených na chýbajúce miesta učiteľov druhého stupňa (199), nasledujú učitelia stredných škôl (134) a prvého stupňa základných škôl (124). Chýbajú aj učitelia v materských školách, vychovávatelia či pedagogickí asistenti. Čo sa týka Bratislavského kraja, k piatku chýbali najmä učitelia druhého stupňa základných škôl (77), stredných škôl (75), prvého stupňa základných škôl (67). Nedostatok je aj učiteľov v materských školách a vychovávateľov.  

Zdroj: TASR