VIDEO: Povodňová vlna na Dunaji a Morave

4674
Hrad Devín. Foto: Monika Kováčová/ BSK
Hrad Devín. Foto: Monika Kováčová/ BSK

Voda pri sútoku Dunaja a Moravy zaplavila v pondelok 19. júla časť Slovanského nábrežia pod hradom Devín v Bratislave. Zaplavený bol aj pamätník Brána slobody, niektoré úseky cyklotrasy do bratislavskej Devínskej Novej Vsi, chodník pri Karloveskom ramene i časť nábrežia v centre.

Rieka Dunaj v okolí Bratislavy kulminovala popoludní. Výška hladiny bola o 15.00 h v Devíne 681 a v centre Bratislavy 725 centimetrov. Najviac postihnuté miesta sme nakrútili z výšky:

Stúpajúci Dunaj v Bratislave zaplavil okrem Slovanského nábrežia v Devíne, cyklochodníka pri rieke Morave aj chodník pri Vodárenskom múzeu pri Karloveskom ramene, tunajšie ohniská i časť bufetu. Zaplavená bola aj časť nábrežia pri Pribinovej ulici či niektoré zelené plochy pri Petržalskej hrádzi. V bratislavskej Petržalke hlásili aj zaplavený podchod pri Ekonomickej univerzite.

Zvýšenie hladín riek nastalo v dôsledku výdatných zrážok, ktoré sa vyskytli v uplynulých dňoch v nemeckej a rakúskej časti povodia Dunaja. „Očakávame vzostup až výrazný vzostup vodnej hladiny aj na jeho slovenskom úseku. Zrážky, ktoré sa na povodí vyskytli, pochádzali z tej istej tlakovej níže, ktorá spôsobila katastrofické záplavy v nemeckých regiónoch Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko, ako aj v Beneluxe,“ uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ešte v nedeľu.

Devínska Nová Ves, Foto: Zuzana Čižmáriková
Karloveské rameno v Bratislave, foto: Bronislava Jurisová
Ako sa správať pri povodniach a záplavách?

„O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie,“ vysvetľuje Dušan Slovák z referátu civilnej ochrany Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Pred ohrozením povodňami a záplavami

 • vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda
 • pripravte si evakuačnú batožinu

V období povodní a záplav

 • opustite ohrozený priestor
 • zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesňového volania
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy

Po povodniach a záplavách

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd, prípadne obec alebo mesto

Čo má obsahovať evakuačná batožina?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť
 • prikrývka, spací vak
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón)
 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku

Zdroj: TASR, BSK