Tretina obcí Bratislavského kraja zaznamenala na svojom území záplavy

637
záplavy v povodí Moravy
záplavy v povodí Moravy

Tretina obcí Bratislavského kraja zaznamenala za posledných päť rokov na svojom území záplavy. Financie na zmiernenie dosahov vynaložilo 80 percent obcí, ktoré sa cítia záplavami ohrozené. Vyplýva to z prieskumu „Adaptácia na dopady zmeny klímy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK)“.

Dve tretiny obcí v Bratislavskom kraji za päť rokov nezaznamenali prejavy záplav. „Nízky počet obcí BSK pociťujúcich ohrozenie záplavami vysvetľuje fakt, že mnohé nie sú v priamom ohrození riečnych záplav a doterajšie prejavy povrchových záplav nepovažujú za riziko,“ skonštatoval kraj.

Na opatrenia na zmiernenie záplav minulo deväť obcí do 10.000 eur. Ďalších šesť obcí vynaložilo od 10.000 do 50.000 eur a viac ako 50.000 eur dala na opatrenia jedna obec. Štyri obce podľa prieskumu zaznamenali záplavy a nevynaložili náklady.

Najčastejšie záplavy zničili a zaplavili súkromný a verejný majetok. Išlo napríklad o dopravnú infraštruktúru, kanalizáciu, pivnice, priemyselné areály a parky.

Obce najčastejšie podľa prieskumu zmierňovali prejavy záplav inštalovaním vodozádržných opatrení a staraním sa o ne, nakupovali techniku, predĺžili hrádzu, obnovili dobrovoľný hasičský zbor. Samosprávy spravili aj preventívne technické zabezpečenie, ako napríklad spádovanie chodníkov, prerušovanie obrubníkov či pilotné modelové riešenie zrážkových vôd.

Výsledky prieskumu sú uverejnené v Adaptačnom pláne BSK na zmenu klímy. Zber dát prebiehal formou elektronického dotazníka od 7. do 14. novembra minulého roka. Oslovených bolo 73 obcí Bratislavského kraja, na prieskume sa zúčastnilo 61 z nich.

Zdroj: TASR