V Bratislavskom kraji platia sprísnené opatrenia proti koronavírusu

5329

Opatrenia sa týkajú hromadných podujatí, zariadení spoločného stravovania, plavární, kúpalísk, či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Účinnosť nadobúdajú v pondelok 14. septembra o 6:00.

Tu je prehľad opatrení, ktoré nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a platí pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby v Bratislave, vo všetkých mestských častiach Bratislavy a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok. Dôvodom je, že Bratislavský kraj sa nachádza v tzv červenej zóne.

Podujatia

⚽️ Zákaz usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

🎼 Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

🗃 Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Plavárne a kúpaliská

💧 Prevádzkovateľom plavární a kúpalísk sa nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

Zariadenia spoločného stravovania

🥣 Subjektom prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) sa nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

Zdravotná a sociálna starostlivosť

✳️ Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

👥 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

Cirkvi

✝️ Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.

Odporúčania

👓 Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

🍹 Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

💉 Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

Aktuálne informácie o koronavíruse v Bratislavskom kraji nájdete na jednom mieste TU.