V Bratislavskom kraji pribudne nová cyklotrasa

1493

Mesto Modra a obec Šenkvice získajú z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) prostriedky na vybudovanie cyklotrasy. Projekt umožní vybudovať cyklodopravné spojenie medzi Modrou a moderným dopravným terminálom v Šenkviciach. Verejnosť tak získa bezpečný a pohodlný prístup k železničnej doprave v tomto regióne. Projekt podporí aj ekologickú a udržateľnú mobilitu. V rámci dopravného terminálu, ktorého výstavba bola tiež realizovaná s finančnou podporou IROP, je už v súčasnosti zrealizovaný priestor pre parkovanie bicyklov (Bike & Ride).

Cyklotrasa s dĺžkou približne 5 km poteší aj rekreačných cyklistov – ponúka spojenie do Modry, ktorá je vstupnou bránou do Malých Karpát a ponúka veľký výber cyklotrás pre voľnočasové vyžitie a rekreáciu. Trasovanie cyklotrasy bolo projektované tak, aby sa k nej v budúcnosti mohla napojiť ďalšia vetva zo smeru Modra-Kráľová.

Riadiaci orgán už rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 800-tisíc eur pre vybudovanie cyklotrasy Modra – Šenkvice. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je 6 mesiacov, cyklotrasa by tak mohla byť verejnosti sprístupnená už v druhej polovici roku 2021. Úrad BSK bude zabezpečovať implementáciu tohto projektu.