V Dúbravke sa pokračuje s opravou výtlkov opravujú výtlky

925

V oprave výtlkov mestská časť Dúbravka pokračuje. Po Drobného, Hanulovej, Koprivnickej a Nejedlého ulici pokračuje oprava výtlkov na Fedákovej ulici.

Zdroj: Dúbravka