V Dúbravke vznikol priestor pre malých-veľkých vedcov

842

Hoci je škola pre žiakov zatvorená, vo vnútri Základnej školy Nejedlého v Dúbravke sa pracovalo. Vznikal tu priestor pre mladých vedcov. Nová prírodovedná učebňa má deťom priblížiť biológiu, chémiu či fyziku.

Je v nej vytvorený priestor na učenie a obohacovanie zážitkovým, inovatívnym spôsobom. Deti tu budú v bezpečnom a kontrolovanom prostredí robiť pokusy, merať, vážiť, pozorovať pod mikroskopmi, zohrievať, miešať či chladiť. Deti možno aj vďaka nim lepšie pochopia prírodné vedy, ako je biológia, fyzika či chémia. Ktovie, možno sa medzi nimi nájde nový Boris Klempa či Pavol Čekan.

Okrem druhostupniarov bude však nová učebňa slúžiť aj mladším žiakom, ktorí ju môžu využívať na hodinách prvouky či prírodovedy.

Zdroj: Dúbravka