V hlavnom meste pribudnú nové a modernizované trolejbusové trate. Projektanti sa môžu pustiť do práce

913

Dopravný podnik Bratislava spolu s Hlavným mestom SR Bratislava začne už tento rok realizovať viacero projektov zameraných na modernizáciu a rozvoj trolejbusovej dopravy v hlavnom meste. Aktuálne sú v pláne rekonštrukcie a dobudovanie mestských trolejbusových tratí. Na realizáciu projekčných prác získal DPB financie z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes s hlavným mestom podpísalo zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

Šestnásť kilometrov nových a desať kilometrov zmodernizovaných tratí pribudne v rôznych lokalitách Bratislavy. DPB plánuje nahradiť niektoré autobusové linky ekologickými trolejbusmi, čím zároveň posilní kapacitu a obslužnosť niektorých mestských častí. Ešte koncom roka 2021 preto podpísal zmluvy s projektantskými spoločnosťami, ktoré sa v týchto dňoch môžu pustiť do prípravy projektovej dokumentácie na ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy v meste. Projekčné práce bude DPB financovať z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 2 818 233, 72 EUR. Dodávateľov vybral DPB prostredníctvom transparentného verejného obstarávania podľa úsekov v jednotlivých lokalitách.

Pôjde o nasledujúce projekty:

• Nová trolejbusová trať Patrónka – Mlynská dolina – Riviéra

• Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

• Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná – Grófska niva

• Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho – Avion Shopping Park

• Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

„Každý projekt, ktorý rozvíja verejnú hromadnú dopravu, je veľmi dôležitý. Dnes podpísaná zmluva je prvým krokom k tomu, aby sa vybudovali 4 úplne nové trasy trolejbusov a teší ma, že vďaka eurofondom môžeme podporiť práve túto ekologickú formu dopravy. Verím, že od prípravy projektov čo najskôr prejdeme aj k ich úspešnej realizácii,“ povedal Andrej Doležal, minister dopravy.

Rozsah projektov na budovanie a modernizáciu bratislavských trolejbusových tratí je v súčasnosti najväčší na Slovensku. Vďaka nim bude napríklad prepojená ostrovná trať na Dlhých dieloch s Patrónkou (cez Mlynskú dolinu) a zelenšej MHD sa dočkajú aj cestujúci v oblasti Hlavnej stanice, alebo obyvatelia Grófskej nivy, či Galvaniho ulice.

„Získanie eurofondov vo výške viac ako 2,8 mil eur predstavuje výraznú úsporu pre mesto a náš Dopravný podnik Bratislavy. Podpisom zmluvy o NFP sa púšťame do prípravy projektových dokumentácií na štyri nové trolejbusové trate a modernizáciu existujúcej trati. Obnova a najmä vytvorenie nových trolejbusových spojení pre obyvateľov pre nás predstavuje jednu z viacerých kľúčových investícií v rámci skvalitňovania verejnej dopravy,“ zdôraznil Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

„Pripravujeme sa na veľký rozvoj trolejbusovej dopravy v meste, pričom dbáme aj na komplexnú modernizáciu už existujúcich tratí. Okrem toho sme vysúťažili dodávateľov nových moderných, hybridných trolejbusov aj na batériový pohon. Úplnou novinkou budú familiárne označované dvadsaťštyri metrové megatrolejbusy. Novovybudované trolejbusové trasy a moderné vozidlá výrazne prispejú k zlepšeniu ekologickej a udržateľnej mobility v Bratislave a zvýšia kvalitu cestovania mestskou hromadnou dopravou,“ povedal v tejto súvislosti Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB, a.s.

Po tratiach by mohli premávať už najmodernejšie hybridné trolejbusy. Vďaka transparentným súťažiam na ich nákup ušetril DPB navyše milióny EUR. Pomocný dieselový agregát v nových duálnych vozidlách nahradí plnohodnotný elektromotor poháňaný batériou. Nespochybniteľná výhoda hybridných trolejbusov v porovnaní s elektrobusmi spočíva hlavne v tom, že trolejbusové vozidlá nie je potrebné nabíjať na statickej dobíjacej stanici. Trolejbusové projekty zároveň umožnia zvýšiť ponúkanú kapacitu vo vozidlách MHD v Mlynskej doline, na Galvaniho ul., Drotárskej ceste, v oblasti Trnávky a Grófskej nivy a na trasách liniek 40 a 71.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava