V Lamači sa možno uchádzať o dotácie z participatívneho rozpočtu

609

Do 11. mája sa jednotlivci a neziskové združenia pôsobiace v bratislavskom Lamači môžu uchádzať o dotácie v rámci tohtoročného participatívneho rozpočtu. Samospráva o tom informuje na webe.

„Účel dotácie je určený najmä na zveľadenie verejného priestoru, podporu či tvorbu nového podujatia (kultúrne, športové), prípadne službu pre obyvateľov mestskej časti,“ spresnila mestská časť.

Po posúdení splnenia stanovených kritérií budú projekty predložené na hlasovanie verejnosti, to by sa podľa harmonogramu malo uskutočniť v prvej polovici júna. V druhej polovici júna majú zverejniť výsledky a uzatvárať zmluvy na projekty, ktoré sa musia zrealizovať do konca novembra.

„Žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu v maximálnej výške 2000 eur,“ uvádza mestská časť. V schválenom rozpočte na rok 2021 bola schválená v rámci participatívneho rozpočtu alokácia 7000 eur.

Zdroj: TASR