Pripomíname: V lesoparku platí pre riziko požiarov zákaz kladenia ohňa

801

V bratislavskom lesoparku platí pre riziko vzniku požiarov až do odvolania zákaz zakladať oheň, a to aj na vyhradených miestach. Upozorňuje na to organizácia Mestské lesy v Bratislave. Odvoláva sa na rozhodnutie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy.

„Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na zvýšené riziko vzniku požiarov, je naďalej v platnosti zákaz zakladania ohňov na celom území lesoparku. Zákaz platí aj na vyhradených ohniskách,“ približuje organizácia.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lokalite Bratislavy. Platí od pondelka 4. 7. až do odvolania. Počas tohto obdobia sa zakazuje zakladať oheň – aj na vyhradených ohniskách, fajčiť alebo používať otvorený plameň na lesnom pozemku, vypaľovať porasty či odhadzovať horiace predmety.

„Pracovníci údržby lesoparku tento čas využívajú na komplexnú opravu existujúcich miest na opekanie. Okrem opravy ohnísk dopĺňame aj nízke lavičky na sedenie pri ohni a ‚A-sety‘ so stolmi na prípravu jedla a konzumáciu,“ spresnila bratislavská mestská organizácia.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave

Zákaz kladenia ohňov sa spravidla vydáva pre celý kataster Bratislavy, teda platí aj v lesoch mimo lesoparku, napríklad na Devínskej Kobyle či v lužných lesoch. Zákaz kladenia ohňov môžu kontrolovať hasiči, mestská polícia, štátna polícia či lesná stráž mestských lesov.

Zdroj: TASR