V Malackách vzniklo centrum krízovej intervencie Káčko

2704
IPčko

Anonymná a bezplatná pomoc je o ďalší kúsok dostupnejšia. V Malackách vzniklo centrum krízovej intervencie Káčko, ktoré je na Slovensku v poradí už deviate. Za projektom stojí skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov a študentov – IPčko.

Káčko je kontaktným bodom pre ľudí v krízových životných situáciách a špecifickou krízovou službou. Káčko Malacky je pre všetkých ľudí zo Záhoria, ktorým je ťažko, prežívajú náročné obdobie, potrebujú vypočutie, povzbudenie a podporu a odbornú pomoc.

Do centra Káčko Malacky sa dostanete veľmi ľahko:

  • Stačí napísať e-mail na kackoma@ipcko.sk, zavolať na Krízovú linku pomoci (0800 500 333) alebo otvoriť dvere, keď pôjdete okolo a uvidíte, že sa svieti.
  • Káčko Malacky nájdete na adrese Mierové námestie 11.
  • Je to miesto neformálnej psychologickej pomoci, ale aj miesto inšpirácie, v ktorom môžu byť mladí ľudia súčasťou komunity, aktivít a pravidelne organizovaného programu.

Za Káčkom stoja psychológovia z IPčka

Sú to práve tí, ktorí v ňom poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Káčko je jednoducho miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart. Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.

Pre koho je Káčko určené?

Káčko slúži na individuálne a diskrétne psychologické krízové kontakty s ľuďmi, ktorí prežívajú krízu. K dispozícii je odborník a priestor na riešenie aktuálnych krízových duševných a životných ťažkostí.

Odborníci v Káčku poskytujú okamžitú, bezbariérovú a nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch s maximálnym akcentom na diskrétnosť a anonymitu.

Psychologická pomoc v Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a anonymne. Nenahrádza však psychoterapiu a ani vyšetrenia a liečbu u psychiatra a iného lekára.

Zdroj: IPčko