V Malých Karpatoch na trase medzi Račou a Mariankou postavili pozorovňu zvierat Vydrica

1728

Mestské lesy sú čoraz vyhľadávanejšie na trávenie voľného času a Mestské lesy v Bratislave pravidelne prinášajú nové možnosti rekreácie. Pozorovňa zvierat Vydrica je citlivo zasadená do prostredia krásneho lesoparku, aby mali návštevníci možnosť vychutnať si v pokoji výhľad a pozorovať zver. Zároveň bude slúžiť aj ako posedenie pre okoloidúcich, na občerstvenie, alebo ako úkryt pred nečasom. Ide o spoločný projekt hlavného mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy a Mestských lesov v Bratislave.

Pomenovanie pozorovne je odvodené od tamojšej lokality, keďže sa nachádza v území, kde pramení vodný tok Vydrice. Ide o jedinečné prostredie charakteristické nepokosenými lúkami, pňami bývalých vzrastlých stromov, popadanými stromami a krovím. Spozorovať tu môžete divú zver, ako napríklad daniele, muflóny, diviaky, líšky alebo bažanty.

Pozorovňa má približne 13 štvorcových metrov a vojde sa do nej menšia skupinka ľudí. Vďaka strieške budú návštevníci chránení aj pred dažďom či snehom. V pešej dostupnosti sú ďalšie známe rekreačné miesta ako Pánova lúka, Studnička Zbojníčka a Malý Slavín. Táto oblasť lesoparku je zaradená do zóny kľudu bez hospodárskej ťažby dreva a v budúcnosti by mala byť súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.

Nájdete ju medzi Červeným krížom a lokalitou U Slivu, presnú polohu Mestské lesy naschvál neuvádzajú. Pozorovňu svojpomocne postavili zamestnanci Mestských lesov v Bratislave zo smrekovcových hranolov pochádzajúcich z inej časti lesoparku. Ide o jeden z projektov Živé miesta, zameraných na Mestské lesy Bratislavy a obnovu verejných priestorov v hlavnom meste.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR