V nedeľu už budú obchody otvorené! Vláda opäť uvoľňuje opatrenia

13551

Už od soboty sa bude dať slobodne cestovať aj do Poľska. Zmeny sa týkajú aj športových podujatí a otvárania predajní v nedeľu.

Situácia na Slovensku je stabilná a konzílium preto rozhodlo o ďalšom uvoľňovaní opatrení. Od soboty 20. júna od 6:00 sa bude dať slobodne cestovať už aj do Poľska. Ľudia však majú mať zvýšenú pozornosť pri návšteve sliezskeho regiónu, kde majú Poliaci stále problémy s koronavírusom.

Do bezpečných krajín sa pridali aj Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy, kde Slováci budú môcť cestovať.

Od 1. júla sa hromadné podujatia budú môcť organizovať aj nad tisíc osôb. Organizátori však musia zabezpečiť šachovnicové sedenie. Maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 percent z kapacity sedadiel.

Taktiež sa ruší povinnosť nedeľného zatvorenia obchodov. Platí to od 20. júna pričom predajne musia naďalej dbať na sanitáciu a dezinfekciu predajní.

Povinnosť nosiť rúška v interiéroch či vo verejnej doprave platí aj naďalej.

Opatrenia platné od 20. júna:

– Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Žiaci a študenti v rámci vyučovania nebudú musieť mať rúška.

– V prevádzkach taxislužieb sa ruší povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle, zostáva to v rovine odporúčania.

– Zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka nebudú musieť používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Zamestnanci kúpalísk a wellness centier nebudú tiež musieť nosiť rúška.

– Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.

– Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ako sú napríklad sušiče rúk.

– Ruší sa povinnosť merať telesnú teplotu osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier.

Prevádzkam, ktoré museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať 30 dní, sa táto povinnosť ruší.

– Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst.

Od 1. júla sa plánujú ďalšie zmeny:

– Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v prípade kontroly dodržanie tohto limitu.

– Odborné konzílium súhlasí s organizovaním maratónov, pričom presné podmienky stanoví ÚVZ SR osobitným usmernením.

Foto: FB Mzv