V Novom Meste pripravujú Ukrajinsko-slovenský komunitný dom

869

Nové Mesto pokračuje v pomoci ukrajinským občanom, ktorí utekajú zo svojej vlasti pred vojnou. Na Ovručskej ulici pre nich otvára Ukrajinsko-slovenský komunitný dom.

„Život v komunite je vždy ľahší a príjemnejší. Či už doma, v mieri, alebo v cudzine, na úteku pre vojnou. Nové Mesto preto opäť podáva pomocnú ruku. Naše Komunitné centrum na Ovručskej meníme dovtedy, kým to bude potrebné, na Ukrajinsko-slovenský komunitný dom! Vytvárame priestor pre ľudí z Ukrajiny, kde nájdu všetky dôležité služby: potrebnú radu, informáciu, miesto, kde sa budú môcť stretávať, vymieňať si skúsenosti, tráviť čas v komunite, venovať sa spoločným aktivitám. A to nielen medzi sebou, ale aj s našou miestnou novomestskou komunitou,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Na Slovensko prichádzajú prevažne matky s deťmi. Tie staršie sa už spoznávajú s novými spolužiakmi v našich ôsmich základných školách. „Prijali sme do nich už takmer stovku školopovinných dievčat a chlapcov z Ukrajiny. Pre tie menšie budú slúžiť práve priestory nášho komunitného centra – aby sa tu mohli so svojimi rovesníkmi zahrať, zabaviť, ale aj kde-čo nové naučiť,“ dodáva starosta, ktorý dnes symbolicky odovzdal kľúč od centra pani Pavlyne – Ukrajinke, ktorú mestská časť zamestnala, aby koordinovala spolu s tímom dobrovoľníkov činnosť Ukrajinsko-slovenského komunitného domu na Ovručskej.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto