V októbri sa uskutočnil už druhý EKO webinár určený pre zamestnancov župných škôl

802

Z iniciatívy podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Eleny Pätoprstej a s podporou  predsedu BSK Juraja Drobu sa v utorok 05.októbra 2021 uskutočnil druhý ,,EKO“ webinár určený pre záujemcov z radov zamestnancov  župných škôl. Odbornú časť webinára zabezpečili odborníci z neziskového občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ a odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR – CHKO Dunajské Luhy.

Diskutovalo sa na témy ,, Ako správne triediť kuchynský odpad “  a ,, Ako pomôcť vtákom a chráneným druhom v areáloch škôl“. V dnešnom zaujímavom webinári sme sa mohli dozvedieť, čo patrí do kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, prečo je dôležitá ochrana biodiverzity, že školské areály majú veľký potenciál pre podporu biodiverzity, ako vytvoriť z lístia a haluziny „ježovník“ – domček pre ježkov v areáloch škôl, ako sú dôležité opatrenia proti narážaniu vtákov do okien budov a veľa ďalších. Tentokrát sa on-line webinára zúčastnili aj žiaci z gymnázia v Malackách, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Prezentácia – Biodiverzita

Prezentácia – Ako správne triediť odpad

Medzi účastníkmi boli riaditelia škôl, učitelia koordinátori pre ekologickú výchovu, ale aj vychovávatelia a správcovia budov a školských areálov. Účastníci mali možnosť získať veľa nových poznatkov a príkladov pre ich uplatnenie v praxi. Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo podporuje ekologické aktivity a preto plánuje aj v budúcnosti pokračovať v organizovaní podobných stretnutí na aktuálne ekotémy.