V Pezinku prebieha revitalizácia detského ihriska Za hradbami

694

Detské ihrisko Za hradbami v Pezinku je už v realizácii, predpokladaným termínom ukončenia prác je podľa zmluvy 15. október.

Dodávateľ realizuje práce v rámci harmonogramu stavebných prác. Mesto Pezinok počas realizácie a pred betónovaním a zarovnávaním terénu ako podkladu pre dopadové plochy zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Petmas orez drevín existujúcich stromov kvôli podchodnej výške, ktorá musí byt dodržaná. Ide o bezpečnostné hľadisko a štandard detských ihrísk.

Pôvodný projekt pre detské ihrisko obsahoval multifunkčnú preliezku a hraciu zostavu pre deti od 5 rokov. Aj na základe dopytu od občanov žijúcich v danej lokalite budú doplnené ďalšie hracie prvky a zostavy s pieskoviskom aj pre deti do 3 rokov.

Zdroj: Mesto Pezinok