V Pezinku pribudne ďalšie zrevitalizované ihrisko

1131

Detské ihrisko v obytnej zóne Za hradbami sa už čoskoro premení na zrevitalizovaný priestor pre všetky vekové kategórie. Začiatok realizácie je naplánovaný na letné mesiace.

V revitalizácii detských a športových ihrísk Pezinok pokračuje v lokalite Za hradbami č. 34. Ihrisko, ktoré je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave ohraničené betónovými múrikmi podstúpi zmenu, ktorá prinesie nové oddychovo-relaxačné priestory určené pre deti, dospelých i seniorov.

Navrhované riešenie počíta s bezpečnými dopadovými plochami, s dostačujúcimi priestormi pre relax, zábavu a hry, zelenými plochami, mobiliárom, terasovitým sedením, drevenými pergolami pre zatienenie a zazelenanie a doplnkovými prvkami (odpadkový kôš, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom, stojanom na bicykle a podobne). Chýbať nebudú ani interaktívne hracie prvky a fit zóna s posilňovacími prvkami. Úpravou prejdú aj existujúce betónové múriky.

Zdroj: Mesto Pezinok