V Pezinku sa počas jarného upratovania vyzbieralo rekordné množstvo odpadu

545

O jarné upratovanie mesta Pezinok, ktoré sa konalo od 15. do 17. apríla, bol obrovský záujem.

Potvrdzujú to aj čísla jednotlivých druhov vyzbieraných odpadov. Najviac, až 50 ton, bolo objemného odpadu ako veľké plasty či koberce, ktorý putoval na skládku. Objemný odpad určený na ďalšie zhodnotenie predstavoval 13,72 tony. Značnú časť tvorili staré drevené dosky a nábytok, a to viac ako 26 ton. Bioodpad zo záhrad vážil takmer 21 ton. Ostatné komodity ako sklo, kovy, veľké či malé spotrebiče nepresiahli 5 ton.

Zdroj: Mesto Pezinok