V Pezinku vlani vyzbierali takmer 500 ton triedeného odpadu

697

V roku 2021 vyzbierali v Pezinku takmer 500 ton separovaného odpadu. Najvyšší podiel má na tom biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého sa od začiatku zberu v marci 2021 vytriedilo v Pezinku 337 ton. „Teší nás, že Pezinčania sa aktívne zapájajú do triedenia. Veríme, že v roku 2022 budeme v tomto pozitívnom trende pokračovať, aby sme mohli byť ešte ´zelenším´ mestom,“ uviedla vedúca oddelenia stratégie a životného prostredia pezinského mestského úradu Daniela Kasáková Vašková.

Upozorňuje tiež na vyjadrenia organizácií, zabezpečujúcich zber rôzneho triedeného odpadu, podľa ktorých Pezinok dosahuje v porovnaní s inými samosprávami rekordné čísla. Príkladom je objem vyzbieraného elektroodpadu. V prípade drobného elektroodpadu a batérií napríklad vyzbierali v Pezinku v roku 2021 vyše 15 ton. „Pezinok je vďaka tomuto výsledku mesto s najvyššou hmotnosťou vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa (0,66kg/obyvateľ),“ uviedol Ronald Blaho, konateľ spoločnosti Asekol SK, prevádzkujúcej kontajnery na zber drobného elektroodpadu.

V priebehu deviatich mobilných zberov veľkorozmerného elektroodpadu odovzdali Pezinčania 364 kusov spotrebičov s celkovou hmotnosťou 11.260 kilogramov. „Pezinok má zhruba dvakrát väčší záujem obyvateľov o odvoz spotrebičov ako v iných mestách, v ktorých pôsobíme,“ povedal Vojtech Winter zo združenia výrobcov elektrospotrebičov ENVIDOM, ktoré sa zaoberá ekologickou likvidáciou elektroodpadu. V Pezinku sa počas roka 2021 podarilo takisto zozbierať 123 ton textilu.

Zdroj: TASR