Župné zastupiteľstvo 22. septembra 2023

817
zastupiteľstvo BSK

V piatok 22. septembra sa konalo VI. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Na programe bol napríklad návrh o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK,  ako aj návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „RegioCap SK-AT“ či ideový zámer pre projekt „Parksfit4future“. Poslanci schvaľovali aj zriadenie Spojenej školy na Myslenickej 1 v Pezinku, pristúpenie župy k projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“, ale aj dotáciu mestu Malacky pre projekt „Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolia, skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu. Rovnako sa zaoberali aj menovaním nového riaditeľa Správy ciest BSK.

Záznam z rokovania:

Termín: piatok 22. 9. 2023 o 9:00 hodine.

Miesto: Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava, rokovacia sála, prízemie.

Materiály na rokovanie nájdete tu: