V Podunajských Biskupiciach začali s opravou chodníka na Krajinskej ulici

1119

V Podunajských Biskupiciach začali v stredu 13.10. s opravou chodníka na Krajinskej ulici. Prvá etapa bude realizovaná v úseku od Vetvárskej ul. po areál Univerzitnej nemocnice a bude trvať približne do 15.11. Samozrejme to bude záležať od poveternostných podmienok alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácii stavby. Druhá etapa opravy bude pokračovať od areálu nemocnice.

Celkovo sa jedná o opravu cca 850 m2 chodníka, pričom dĺžka opravy je cca 250 m. Oprava spočíva vo výmene živičnej vrstvy chodníka, výškovej úprave a výmeny obrubníkov, realizácií prídlažby, úprave vjazdov, debarierizačnej úprave a výmene a úprave inžinierskych sietí. Doprava bude obmedzená podľa odsúhlaseného POD.

Podľa slov realizátora, dané opravy by vôbec nemali mať vplyv na dopravu.

Zdroj: Podunajské Biskupice