V pondelok sa v Rusovciach začína s revitalizáciou autobusového otočiska

593

Z dôvodu rekonštrukcie otočiska a zastávok autobusov Stn. Rusovce bude od 15. novembra 2021 približne do júna 2022 zmenená konečná zastávka liniek 90 a 191 v Rusovciach. Zastávka Stn. Rusovce pre linky 90 91 N91 v smere Čunovo/Danubiana bude obsluhovaná v náhradnej polohe. Linky 90 a 191 budú teda dočasne premávať v Rusovciach po skrátenej trase.

Linky 90 a 191 budú premávať z mesta len po zastávku Kaštieľ Rusovce. Náhradná konečná zastávka (nástupište/výstupište) bude zriadená na odstavnej ploche na Lónyaiovej ulici (hneď za odbočením z Balkánskej na parkovisku pri Zdravotnom stredisku).

Spoje linky 90 premávajúce k Danubiane, resp. od Danubiany budú obsluhovať zastávku Kaštieľ Rusovce v stálych polohách na Balkánskej ulici.

Zdroj: Rusovce