V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 23.6.2023

693