V rámci krúžku Young ranger club sa žiaci učili dôležitosti ochrany územia Dunajských lužných lesov

927

V máji sa uskutočnili počas dvoch dní celodenné stretnutia slovenských a maďarských žiakov so zážitkovým eko-vzdelávacím programom v oblasti Dunajských lužných lesov pod názvom Young ranger club.

Zámerom bolo poskytnúť žiakom čo najautentickejšiu edukáciu k dôležitosti ochrany územia Dunajských lužných lesov, spojenú so zážitkom priamo v Dunajských luhoch. Na oboch podujatiach sa zúčastnili zmiešané skupiny z dvoch krajín, zložené zo slovenskej a maďarskej triedy. Žiaci slovenských zúčastnených tried získali tento výlet ako výhru z predchádzajúcej účasti na výzve “Zelená správa z Dunajských luhov”.

Žiaci z maďarských zúčastnených tried prišli pod patronátom maďarského spoluorganizátora podujatí – Pisztráng kor Egyesulet v Dunaszigete. Deti zažili prehliadku Jaroveckého ramena Dunaja na loďkách. Počas veslovania pozorovali vtáctvo a odovzdávali si informácie o tunajšom charaktere prírody, o druhoch rýb a vodných živočíchoch. Účastníci lovili sitkom vodné organizmy a zachytávali ich do nádobiek. Potom sa presunuli k špeciálne upravenému mikrobusu s technickým vybavením s obrazovkou a kamerou, pomocou ktorého mohli deti pozorovať priblížením cez kameru a prenosom obrazu na veľkú obrazovku zväčšeninu odchytených živočíchov.

Lesná zastávka bola zameraná na význam mŕtveho dreva a naň viazané druhy (napr. rôzne druhy ďatľov a zaujímavosti o nich). Pri Rusoveckom jazere sa zamerali na jeho typického obyvateľa bobra, jeho pobytové znaky a porovnanie s ondatrou, nutriou či vydrou.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko.

Viac na: https://www.skhu.eu/

#InterregSKHU #BuildingPartnership #EuropeanUnion #EcoregionSKHU

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu