V Ružinove pokračujú s inventarizáciou stromov

793

Ak v najbližšej dobe uvidíte v parkoch v Ružinove alebo v okolí svojich domov ľudí, ktorí ich merajú, kontrolujú alebo fotia, nemajte žiadne obavy.

Potom ako mestská časť minulý rok začala s inventarizáciou stromov, pokračujú v nej tentokrát na Štrkovci a časti Trávnikov a Pošne. Počas hodnotenia stromom zmerajú obvod kmeňa, priemet koruny, výšku a iné dendrometrické parametre. Zároveň zhodnotia ich zdravotný stav, vitalitu a navrhnú ako sa ako každý jeden z nich najlepšie starať.

Zdroj: MČ Ružinov