V Ružinove začnú s opravou chodníkov na Bajkalskej ulici

812

V pondelok 7. marca začne hlavné mesto Bratislava s opravou chodníkov na oboch súbežných mostoch na Bajkalskej ulici nad Ružinovskou ulicou.

7. 3. – 4. 4. – Chodník v smere k Trnavskej ceste

4. 4. – 8. 5. – Chodník v smere k Prístavnému mostu

Cestná premávka v tomto čase nebude obmedzená, pohyb chodcov bude usmernený prenosným dopravným značením.

Zdroj: MČ Ružinov