V Sade Janka Kráľa začalo hlavné mesto s kompletnou výmenou lavičiek a odpadkových košov

764

Najstaršiemu verejnému parku v Európe vracia hlavné mesto Bratislava lesk a slávu. Staré a často rozbité kusy mobiliáru nahradí novými, peknými bratislavskými lavičkami a košmi. Pôjde o 198 ks lavičiek a 150 ks košov v novom dizajne podľa Manuálu verejných priestorov od Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Je to ďalší krok postupnej obnovy Sadu Janka Kráľa, kde mesto doteraz vykonávali bezpečnostné orezy, zrekonštruovalo verejné WC a pustili sa do obnovy verejného osvetlenia. „Práce zahŕňajú aj revitalizáciu nevyhovujúceho povrchu pod lavičkami a samotnú výmenu lavičiek a košov v celom Sade Janka Kráľa. Postup je naplánovaný na 4 etapy tak, aby sme počas ich trvania umožnili pobyt v parku a zabezpečili dostatočný počet využiteľných lavičiek,“ približuje mesto na sociálnej sieti. Magistrát v tejto súvislosti žiada o trpezlivosť pri prechádzaní parkom, keďže niektoré chodníky budú počas prác dočasne uzatvorené.

Sad Janka Kráľa bol podľa dostupných informácií založený v rokoch 1774 – 1776 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa. Postupne bol upravovaný, jeho súčasná podoba je z roku 1839. V 70. rokoch 20. storočia prešiel park veľkou rekonštrukciou, v roku 2006 zasa výraznou revitalizáciou, pričom bolo údajne odstránených viac ako 200 chorých drevín, ktoré nahradili novými. Pribudli aj druhy, ktoré neboli dovtedy zastúpené.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR, TASR