V univerzitnej knižnici v Bratislave požičali od opätovného otvorenia 5403 kníh

1090

Počas dvoch týždňov od opätovného otvorenia Univerzitnej knižnice Bratislava obslúžili pracovníci knižnice 2109 používateľov, výpožičné služby sa týkali 5403 kníh.

„Najsilnejším dňom bol piatok 5. februára, počas ktorého bolo požičaných 890 kníh,“ priblížila generálna riaditeľka knižnice Silvia Stasselová. „Najaktívnejší čitateľ si naraz vypožičal 20 kníh,“ dodala.

Medzi vypožičanými titulmi dominujú knihy o výchove a vzdelávaní (166 používaných publikácií), dejinách Česka a Slovenska (118) a riadení a správe podniku (103).

Otvorenie knižníc od 27. januára povolil Úrad verejného zdravotníctva SR za dodržania viacerých podmienok. Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, pričom toto opatrenie neplatí pre deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby. Povinné sú aj odstupy v radoch, zakázané je konzumovať jedlá a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice či v jej blízkosti. Knižnice majú výnimku aj po 8. februári, od ktorého bol predĺžený núdzový stav a upravovali sa podmienky pre fungovanie prevádzok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva však môže v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia, o uzatvorení knižníc môže rozhodnúť aj ich samotný zriaďovateľ.

Zdroj: TASR