Vajnory chcú zlepšiť fungovanie úradu prostredníctvom modelu CAF

522

Mestská časť Vajnory sa pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zapojila do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Projekt slúži na zlepšenie a skvalitnenie fungovania akejkoľvek organizácie, či už vo verejnej alebo súkromnej správe.

Počas nasledujúcich mesiacov vybraní pracovníci miestneho úradu absolvujú viacero stretnutí, na ktorých budú spoločne hodnotiť doterajšie fungovanie organizácie a zároveň budú navrhovať riešenia, ktoré by mali zlepšiť fungovanie úradu prostredníctvom implementácie manažérstva kvality cez model CAF.

Zdroj: Vajnory-dedina v meste