Vajnory rušia všetky plánované podujatia do konca októbra

898

Mestská časť Vajnory bola nútená zrušiť plánované podujatia, vzhľadom na opatrenia v súvislosti s COVID-19. Tento krok nie je jednoduchý pre žiadnu mestskú časť, či obec, no v rámci bezpečnosti je to najlepší možný krok.

Zrušené sú:

  • 27.9. Talk Show Igora Roya spojená s udeľovaním Ceny Ferdinanda Fašunga
  • 10.10. Vajnorská šarkaniáda
  • 10.10. Jablkové hodovanie
  • 11.10. Vajnorský minimartón
  • 18.10. Oslavy 30. výr. príchodu Jána Pavla II. do Vajnor
  • 20.10. Jubilanti MČ Bratislava- Vajnory v rámci Mesiaca úcty k starším

Zdroj: Vajnory