Vakcína a diagnóza. Môžem sa dať zaočkovať?

25823

Všeobecne sa očkovanie proti COVID-19 odporúča najmä ľuďom, u ktorých hrozí riziko závažného priebehu ochorenia v prípade nákazy. Riziko zvyšujú faktory ako vysoký vek alebo rôzne chronické ochorenia, napríklad diabetes, hypertenzia či obezita.

Prítomnosť viacerých diagnóz však môže vzbudiť aj pochybnosti, či je očkovanie pre daného človeka vhodné. Každá liek či vakcína majú svoje nežiaduce účinky, ktoré sa síce neprejavia u každého, ale je potrebné s nimi počítať.

Všeobecne sú vakcíny proti COVID-19 kontraindikované len u ľudí, ktorí majú alergiu na účinnú alebo pomocnú látku. Takisto sa nemajú podávať v prípade závažnej infekcie s vysokou teplotou (nad 38°C). Mierna infekcia alebo nádcha nie je prekážkou pre očkovanie.

Očkovanie je potrebné starostlivo zvážiť u veľmi starých a veľmi krehkých ľudí, u ktorých by aj inak mierna nežiaduca reakcia (zvýšená teplota či nevoľnosť) mohla spôsobiť vážne zhoršenie zdravotného stavu.

Veľmi časté sú otázky, ktoré sa týkajú rôznych diagnóz a vhodnosti očkovania proti COVID-19 celkovo alebo konkrétnou vakcínou. Na tie však štátny ústav nedokáže jednoznačne odpovedať, pretože v každom takomto prípade je potrebné individuálne posúdenie celkového zdravotného stavu pacienta. Pred očkovaním je preto najlepšie poradiť sa s ošetrujúcim lekárom, ktorý celkový zdravotný stav pacienta pozná. Ošetrujúci lekár by mal vziať do úvahy aj riziko nákazy COVIDom-19 a možného závažného priebehu.

Pred očkovaním takisto prebieha rozhovor s lekárom v očkovacom centre, ktorý však nie je dostatočný na komplexné zhodnotenie vhodnosti očkovania. Očkujúci zdravotnícky personál je potrebné informovať predovšetkým o prípadných skúsenostiach s anafylaktickými reakciami v minulosti.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR; ŠÚKL