Vakcína od AstraZeneca je bezpečná a účinná aj u ľudí na 55 rokov

17048

Vakcína AstraZeneca je od začiatku registrovaná pre ľudí od 18 rokov, bez horného vekového obmedzenia. Najväčšie množstvo údajov však pri registrácii pochádzalo z klinických skúšaní vo veku od 18-55 rokov, a preto si niektoré krajiny v rámci svojich očkovacích stratégii stanovili vekovú hranicu. Na Slovensku to bolo 55 rokov, v niektorých krajinách 65 rokov.

Táto veková hranica bola stanovená preto, že bolo potrebné získať viac údajov týkajúcich sa účinnosti u ľudí nad 55 rokov, nie kvôli tomu, že by vakcína nebola bezpečná.

V súčasnosti je dispozícii oveľa viac údajov o účinnosti vakcíny aj u starších ľudí a vakcína dosahuje aj u tejto populácie veľmi dobré výsledky. Mnohé štúdie pochádzajú z Veľkej Británie, ktorá vakcínou od AstraZeneca očkuje aj najstaršiu populáciu. Na Slovensku sa ňou podľa aktualizovanej stratégie budú očkovať ľudia do 70 rokov. Vekovú hranicu zvyšujú aj iné krajiny EÚ.

Vedľajšie účinky po vakcíne od AstraZeneca sú síce pomerne časté, ale takmer všetky sú nezávažné a krátkodobé. Súvisia s odpoveďou imunitného systému na očkovanie a ide napríklad o zvýšenú teplotu až horúčku, zimnicu, únavu, bolesť hlavy, svalov a kĺbov a iné. Takéto nežiaduce účinky odznejú do niekoľkých dní a možno ich zmierniť pokojovým režimom či voľnopredajnými liekmi na zmiernenie bolesti alebo zníženie horúčky.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR